Produse Cheie 2

Procesele cheie (critice) ale unei organizații sunt de fapt procesele fundamentale care conduc la realizarea misiunii organizației. Procesele cheie, cum ar fi proiectarea de produse sau realizarea produsului, sunt cea mai mare oportunitate pentru îmbunătățirea performanțelor, din trei motive:

1.fiecare echipă sau individ poate influența aceste procese într-o manieră pozitivă sau negativă.

2.deoarece un proces de multe ori nu se încadrează perfect în limitele unei singure echipe sau departament, acesta rămâne nestudiat în întregime.

3.din cauza existenței barierelor organizaționale între diferite funcții, lucrul în cadrul unui proces critic poate deveni complicat. O echipă de proces formată din membri provenind din diferite domenii este cel mai bine pregătită să analizeze procesul și să propună îmbunătățiri.

Coș
  • Nu sunt cursuri în coș.