Procese Cheie

Câteva dintre procesele cheie dintr-o organizație sunt :

  • Auditul intern
  • Acțiunile corective
  • Controlul documentelor
  • Controlul produselor neconforme
  • Controlul înregistrărilor
  • Acțiunile preventive
  • Realizarea produsului

Auditul intern, acțiunile corective, controlul documentelor, controlul produselor neconforme, controlul înregistrărilor și acțiunile preventive sunt procese care trebuie (obligatoriu) să fie documentate conform standardului ISO 9001.

Coș
  • Nu sunt cursuri în coș.