Procese Cheie 2

Procesele cheie au un impact major asupra:

  • satisfacerii clienților
  • rentabilității investiției (ROI)
  • rentabilității activelor (ROA)
  • îmbunătățirii continue
  • realizării obiectivelor organizației

Procesele de succes :

  • Pot fi reprezentate sub formă de hartă de proces/schemă logică
  • Pot fi măsurate
  • Pot fi îmbunătățite

Astfel, pe măsură ce SMC este implementat în cadrul unei organizații, managerii și personalul trebuie să se reorienteze de la realizarea unei liste zilnice de sarcini individuale, la realizarea unor succesiuni de activități, numite procese.

Coș
  • Nu sunt cursuri în coș.